Παρακαλούμε, συμπληρώστε το email που είχατε δηλώσει κατά την δημιουργία της προσφοράς σας.

Έπειτα, πατήστε το κουμπί "Αποστολή Email" για να σταλεί στο email σας ένας ειδικός σύνδεσμος (link) μέσω του οποίου θα μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε την προσφορά ή τις προσφορές σας.

Αν μετά από 1-5 λεπτά δεν λάβετε κάποιο email ή το email που είχατε δηλώσει δεν ισχύει ή δεν υπάρχει, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

E-mail:Βρείτε μας και εδώ